';
Ochrana osobných údajov

Originálne tričká 100ka.

delimiter image

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dátum účinnosti: 1.02.2022

TopTextil s.r.o. Dolný Majer 739/32, 018 64 Košeca,  IČO: 50692020 DIČ: 2120434822, Slovensko zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 36213 / R („TopTextil“). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť TopTextil zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje našich zákazníkov počas návštev webových stránok na doméne 100ka.sk a / alebo pri používaní našich služieb.
Ustanovenia tejto ochrany osobných údajov spoločnosti TopTextil sa uplatňujú od dátumu účinnosti.

Pre úplne poskytnutie našich služieb, je nevyhnutné zbierať a uchovávať o vás základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). Zaväzujeme sa, že pri používaní vašich údajov sa budeme riadiť týmto zákonom a zaobchádzať s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Tiež sa zaväzujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať s dobrými mravmi a nebudeme porušovať ZnOOÚ ani nijako obchádzáť právne predpisy. Pre úspešné vytvorenie objednávky, ako aj jej doručenie je však nevyhnutné poskytnutie základných údajov, ktoré sme identifikovali nižšie.

Dôvody, prečo zbierame vaše osobné údaje

Cieľ Typ dát Dôvod spracovávania
Registrácia ako nového zákazníka

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky
Spracovanie a doručenie vašej objednávky, čo zároveň obsahuje: spracovanie platby, poplatky

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Finančné údaje

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Údaje pre zabezpečenie splatenia pohľadávok voči nám

Spracovanie nášho vzájomného vzťahu, čo zároveň môže obsahovať:

Notifikácia o zmene Obchodných podmienok alebo Ochrany osobných údajov, Dopytovanie recenzie alebo vyplnenie dotazníka

a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Nevyhnutné informácie pre uskutočnenie objednávky

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem – pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby

Správa a ochrana nášho podnikania a tejto web stránky (vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovanie, údržba systému, zákaznícka podpora, reportovanie a ukladanie dát)

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

Zákonná povinnosť

Oprávnený záujem – pre zabezpečenie bezbečnosti našej stránky, zabezpečenia informácií o vás – našich zákazníkoch, pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb

Poskytovanie relevantného obsahu na web stránke a reklamy a meranie alebo vyhodnocovanie efektívnosti reklamy, ktorú vám poskytujeme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Údaje k účtu

(d) Technické údaje a údaje o používaní

(e) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem – pre skúmanie ako vy – naši zákazníci využívate naše webstránky, pre zlepšenie používania našich stránok, pre prípravu a správu našej marketingovej stratégie
Využitie analýzy dát na vylepšenie našej web stránky, produktov alebo služieb, marketingu a komunikácie s vami, vzťahu a celkového požívania (a) Technické údaje a údaje o používaní Oprávnený záujem – pre aktualizovanie informácií a zlepšovanie poskytovaných služieb na základe spätnej väzby
Vytváranie návrhov a odporúčaní pre vás o tovare alebo službách, ktoré môžu byť vo vašom záujme

(a) Osobné údaje

(b) Kontaktné údaje

(c) Technické údaje a údaje o používaní

(d) Údaje k účtu

Nevyhnutné pre náš oprávnený záujem – pre zlepšovanie nami poskytovaných služieb a získavanie spätnej väzby
Komunikácia a posielanie všeobecných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

Oprávnený záujem – posielanie komunikácie o novinkách, zľavách a akciách na eshope 100ka.sk
Komunikácia a posielanie personalizovaných reklamných ponúk

a) Kontaktné údaje

b) Osobné údaje

c) Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií

Oprávnený záujem – posielanie komunikácie a špecializovaných ponúk šitím na mieru zákazníka podľa jeho aktivity na eshope 100ka.sk
Typ dát Aké dáta zbierame
Osobné údaje Krstné meno, priezvisko, uživateľské meno, dátum narodenia (deň, mesiac), pohlavie
Kontaktné údaje Fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefónne číslo
Finančné údaje Číslo účtu
Technické údaje a údaje o používaní IP adresa, typ prehliadača, zariadenie, operačný systém, poloha, a ďalšie dáta, ako používate našu stránku
Údaje k účtu Používateľské meno, heslo, história objednávok, záujmy, spätná väzba, a iná komunikácia
Marketingové údaje a údaje pri spoločnej komunikácií Údaje a preferencie o vás pri príjimaní marketingového materiálu od nás alebo tretích stranách a tiež všetka komunikácia s vami

Všetky vyššie uvedené údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri, aby ste už pri ďalšom nákupe ich nemuseli znova vypĺňať. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v sekcii Login / Registrovaní zákazníci. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu alebo máte záujem zistiť aké informácie o vás zhromažďujeme, požiadajte nás o to e-mailom na 100kaoriginal@gmail.com

TopTextil môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby vám uľahčila používanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov. Bližšie informácie o “cookies” nájdete na tejto stránke.

Pri nákupe v našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach platobnej brány, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie týkajúce sa vášho bankového účtu.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.100ka.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti Login / Registrovaní zákazníci.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (meno, email, tel.č. a adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S – meno, priezvisko, adresa doručenia – za účelom odoslania vašej objednávky

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.9084/S

Exponea, s.r.o., so sídlom Twin City B, Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, IČO: 50 017 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.107011/B

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1,186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, C 218977 vedená u Mestského súdu v Prahe, IČO: 02387727 DIČ: CZ02387727

WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708

Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, Slovensko, IČO: 35908301, DIČ: 2021910891, VAT IN: SK2021910891

STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36 244 791, DIČ: 2020186399, IČ DPH: SK2020186399

SHOP SUPPORT s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica, IČO: 47980052, DIČ: 2024164835

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

Ak chcete zrušiť spracovanie vašich osobných údajov za účelom prispôsobovania nákupného správania, reklamy a ponuky, môžte nás kedykoľveko kontaktovať na 100kaoriginal@gmail.com

Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich vymazanie. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku).

Bezodkladne po vašom kontaktovaní so záujmom o zrušenie spracovania osobných údajov TopTextil, s.r.o. zabezpečí blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Vašej registrácie na stránkach www.100ka.sk. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je TopTextil s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak sa chcete dozvedieť aké všetky údaje o vás zbierame, či su správne, kontaktujte nás na 100kaoriginal@gmail.com